Institute of Learning and Teaching Innovation

Opening Hours : Monday to Friday - 8.30am to 4.30pm
  Contact : 043-202-899

การชำระค่าสมัคร

1.หลังจากที่ท่านทำการสมัครออนไลน์ ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับพร้อมรายละเอียดและลิ้งการชำระค่าสมัคร

howto001

2. หลังจากคลิกที่ลิ้งไปยังระบบชำระค่าสมัคร ท่านสามารถเลือกรูปแบบการชำระได้ กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตหรือPayPal ให้เลือกที่เมนู PayPal แต่ถ้าท่านเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร ให้ท่านเลือกที่เมนู แจ้งการโอนเงิน

howto002

 

** กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ ท่านสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชีนางจุรีรักษ์  อบสุวรรณ  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 793-272363-7

หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระไปที่อีเมล pjureeruk@kku.ac.th
โทร/แฟกซ์ 0 4320 2899